Personal aktuellt

Personal aktuellt är hemsidan för dig som behöver enkla svar på komplicerade frågor om 1) anställning, 2) beskattning, 3) ledighet, 4) resor och traktamenten samt 5) semester. Vi har sammanställt vanliga frågor bara för att spara dig tid. Informationen på hemsidan är alltid aktuell eftersom den uppdateras löpande.

Det är svårt att hålla reda på vad som gäller oavsett om man är arbetsgivare eller arbetstagare. Lagar och regler är ofta snåriga och tvetydiga, i många fall behöver man vara ekonom eller jurist för att förstå dem. Just därför skapades Personal aktuellt – en stor portal med svar på återkommande frågor.

På hemsidan hittar du frågor och svar om:

Anställning
Semester
Resor och traktamenten
Beskattning
Ledighet

Personalaktuellt - arbeta på kontor

Frågor om beskattning

Efter sommaren kommer de första pensionärerna att lämna vårt företag. Vi diskuterar just nu hur vi ska göra för att uppmärksamma denna händelse. De har alla tre arbetat i vårt företag i tio år och vi vill gärna ge dem en minnesgåva. Vad kan vi ge dem för att hålla oss inom regelverket och kan vi ge dem olika saker?

Svar:

Minnesgåvor är skattefria om den anställde varit anställd minst sex år vid arbetsplatsen och kan ges vid två olika tillfällen varav den ena måste vara när anställningen upphör. Direktivet om minsta anställningstid kom till i början av 2000-talet. Gåvans värde får inte överstiga 10 000 kronor inklusive moms, vid högre värde beskattas hela gåvan. Detta leder i sin tur till att arbetsgivaren ska betala arbetsgivaravgift, göra skatteavdrag och ange förmånsvärdet på kontrolluppgiften.

Skatteverket har förtydligat att gåvan inte får utgöras av pengar, eller på annat sätt vara utbytbart mot pengar. Det är inget som hindrar att ni låter de anställda ha egna önskemål om present, eller att de får välja mellan olika minnesgåvor. Presentkort ska tydligt ange en bestämd vara eller tjänst för att inte kunna vara utbytbart mot pengar.

Semestertiden närmar sig och företaget har precis köpt ett hus på västkusten som ska kunna hyras ut till anställda. Hyran kommer att bli 3 000 kronor per vecka. Får detta några konsekvenser rent skattemässigt?

Svar:

Vid prissättning av semesterbostaden utgår man alltid från marknadspriset på orten – vad får man betala för en likvärdig bostad på orten under den aktuella tiden. Går det inte att fastställa ett marknadspris på grund av att det inte finns någon hyresmarknad i området, då tillämpar man det av Skatteverket framtagna schablonvärdet.

Schablonvärdena för sommarstuga är:

Mitten av juni – mitten av augusti 3 000 kr
Övrig tid 1 200 kr

Om sommarstugans marknadsvärde utgör 5 000 kronor och den anställde betalar 3 000 kronor, så reduceras förmånsvärdet till 2 000 kronor och detta sistnämnda belopp blir då underlag för skatteavdrag, arbetsgivaravgift osv.

 

Exempel på andra frågor

En studieledig har aviserat att han vill återkomma och arbeta under sommaren. Har vi skyldighet att erbjuda honom arbete? Under terminen har han dessutom praktiserat hos en annan arbetsgivare – är det tillåtet?

Svar:

I samband med att en medarbetare begär tjänstledighet för studier är det viktigt att vara överens om vad som ska gälla vid loven. I princip gäller att arbetsgivaren inte behöver erbjuda arbete under loven ifall ansökan om studieledighet omfattar hela studieperioden. Har däremot ansökan lämnats in terminsvis, då har den anställde rätt att återgå i tjänst.

Under studieledigheten har den anställde i princip inte rätt att arbeta hos en annan arbetsgivare. Många utbildningar innefattar emellertid även praktikperioder. Detta är fullt möjligt att göra och även andra tillfälliga arbeten vid kvällar och helger.

Har vi som arbetsgivare rätt att kräva sjukintyg från första sjukdagen?

Svar:

Försäkringskassan kan självmant eller genom uppmaning från arbetsgivaren ålägga arbetstagaren att lämna sjukintyg redan från den första sjukdagen. Denna typ av beslut får gälla under en period av som längst ett år.

Arbetsgivaren är skyldig att betala sjuklön från och med den åttonde kalenderdagen endast om arbetstagaren kan styrka nedsättningen av arbetsförmågan genom läkarintyg.

Möjligheten att begära sjukintyg tidigare än från den åttonde dagen har reglerats i ett antal kollektivavtal på arbetsmarknaden. Lokala kollektivavtal som slutits har först godkänts centralt.

Nya arbetstidsregler ska börja gälla den 1 juli 2005 enligt vad Personalaktuellt tidigare skrivit om. Eftersom vi inte har tecknat kollektivavtal förstår jag att de nya reglerna omfattar oss. Vi är just nu inne i en tillfällig period av mycket övertid – hur kommer förändringarna i arbetstidslagen att påverka oss i framtiden om vi får samma behov av att ta ut övertid?

Svar:

De nya arbetstidsreglerna som träder i kraft den 1 juli ska tillämpas först från och med den 1 januari 2007 för de arbetsgivare som är bundna av kollektivavtal där arbetstidsfrågorna regleras till och med den 31 december 2006. Eftersom ni inte har tecknat kollektivavtal gäller arbetstidsreglerna redan den 1 juli i år. Den sammanlagda arbetstiden under varje period om sju dagar får uppgå till högst 48 timmar i genomsnitt under en beräkningsperiod om högst fyra månader.

I begreppet arbetstid ingår arbetstid då arbete utförs vare sig det sker i form av ordinarie arbetstid, övertid, nödfallsövertid, mertid vid deltidsanställning samt jourtid då arbetstagaren står till arbetsgivarens förfogande på arbetsstället. Beredskapstid då arbetstagaren inte är skyldig att närvara på arbetsplatsen ingår däremot inte i begreppet arbetstid.